Stichting NUW

Welkom op de website van het NUW

Weeskinderen in Uganda

Deze weeskinderen vormen nog steeds een zeer kwetsbare groep in de Ugandese samenleving. Goed onderwijs is juist voor hen een vereiste om aan een betere toekomst te kunnen werken. Tegelijkertijd voorkomt het volgen van onderwijs dat deze kinderen terechtkomen in allerlei vormen van kinderarbeid.

Het NUW financiert de kosten van schoolmaterialen (boeken, schriften, pennen), een goede lunch op school (vaak de enige voedzame maaltijd die de kinderen op een dag krijgen), uniformen, dekens en gezondheidszorg.
De weeskinderen worden in veel gevallen opgevangen door familieleden of kennissen in hun omgeving. Het ontbreekt deze pleeggezinnen echter vaak aan middelen om goed voor hen te zorgen. Geld om ze naar school te laten gaan is er zelden. De weeskinderen zijn vaak het vijfde of zesde kind in een gezin en worden op vele manieren achtergesteld ten opzichte van de andere kinderen. Zo krijgen ze weinig te eten, mogen ze niet naar school en moeten ze vaak het zwaarste werk doen in de huishouding.

Dankzij het NUW hebben sinds 1993 al meer dan 1000 weeskinderen de lagere school kunnen afmaken! 
En hebben zij de mogelijkheid om via de ambachtsschool een vak te leren. 

Giro 5527019 IBAN: NL95 INGB 0005 5270 19
Stichting Nederlands Ugandees Wezenproject (NUW)

KvK: 41025044 ANBI/RSIN: 803043247 

Secretariaat:
Krommenbeemd 23
5641JW Eindhoven