Stichting NUW

Financiën


Onze hulp in Uganda is steeds harder nodig. Er zijn nog veel meer weeskinderen die steun nodig hebben. In Nederland hebben we echter steeds meer moeite om aan fondsen te komen. De opgebouwde reserves in de voorgaande jaren zijn helaas op. We dreigen op dit moment te weinig inkomsten binnen te halen om aan onze verplichtingen in Uganda te kunnen voldoen. Als hier geen verandering in komt zijn we genoodzaakt onze activiteiten af te bouwen in plaats van uit te breiden! We doen daarom een dringend beroep op u om ons komend jaar extra te ondersteunen.

KEURMERK CBF
Uit de jaarverslagen blijkt dat het NUW ruimschoots voldoet aan de financiële eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). In Nederland worden namelijk vrijwel geen onkosten gemaakt omdat wij uitsluitend met enthousiaste en professionele vrijwilligers werken. Hierdoor komt meer dan 99 cent van elke euro in Uganda terecht.
De kosten voor het verkrijgen van het CBF-Keurmerk bedragen echter €3.630, en per jaar nog eens €621. Het bestuur is van mening dat dit geld beter aan het doel zelf kan worden besteed en heeft besloten vooralsnog het CBF-Keurmerk niet aan te vragen. Op verzoek sturen wij U graag een bestedingsverslag toe. Wij willen u er in dit verband wel graag op wijzen dat het NUW bij de Belastingdienst bekend is (
ANBI/RSIN: 803043247), zodat uw giften aan het NUW aftrekbaar zijn.


FINANCIËLE CIJFERS, toelichting en activiteiten

2020

NUW heeft toch nog onverwachts een positief resultaat van € 1.972 gerealiseerd. De lagere kosten in Uganda door de lockdown en de kostenreductie van de maaltijden hebben ook een positieve invloed gehad op het resultaat 2020.

Nieuwe Project Officer in CHISOM. Sollicitatie procedure vanuit Uganda gestart en NUW monitorde dat.

Betty Mirembe is de nieuwe project officer CHISOM geworden.

Om de impact van corona verder te minimaliseren heeft het NUW heeft de steun aan de 179 weeskinderen aangepast aan de huidige omstandigheden: in plaats van een lunch op school ontvangt elk gezin van het weeskind nu per maand 10 kg maismeel, 10 kg bonen, bakolie en zeep als bijdrage om deze crisis als gezin te overleven. Daarnaast geeft Betty intensieve schoolbegeleiding aan de weeskinderen bij hun thuis. Ook wordt er door het NUW medische zorg verleend, indien dat nodig is.

Oude fietsen werden gedoneerd door de Gemeente Amsterdam. Een middelbare school in Epe is bezig met fondsenwerving voor de werkplaats, de benodigde gereedschappen en het transport van de fietsen naar Uganda.

Bestuur heeft met vrijwilliger ongeveer 300 fietsen in een vrachtwagen geladen en naar de container in Epe gebracht.

Regulier activiteiten:

 • Wekelijks contact met zusterorganisatie in Uganda (CHISOM)
 • 4 vergaderingen bestuur NUW
 • 1 Nieuwsbrief naar donateurs
 • 3 keer overmakingen naar Uganda2019


Het verlies is uiteindelijk uitgekomen op € 2.112, wat ongeveer gelijk is aan het verlies 2018.

Inkomsten van donateurs is gedaald t.o.v. vorige jaren. Het Bestuur heeft deze daling voorzien en maatregelen getroffen aan de kostenkant (m.n. het aantal nieuwe kinderen) .

 • Bezoek Voorzitter CHISOM (zusterorganisatie in Uganda) van 2-12 november naar Nederland te komen.
 • Presentaties in
  • Ede,
  • Putten,
  • Amsterdam
 • Presentatie Kloosterkerk

Regulier activiteiten:

 • Wekelijks contact met zusterorganisatie in Uganda (CHISOM)
 • 4 vergaderingen bestuur NUW
 • 1 Nieuwsbrief naar donateurs
 • 3 keer overmakingen naar Uganda


2018


20172016


2015


2014

20132012


2011
2010 (tot 1 december)

Inkomsten
Uitgaven
Particulieren
5.232
Uganda
25.076
Bedrijven
15.250
Onkosten
313
Instellingen
8914
Voorschot 2011
4007
Totaal Inkomsten
29.396
Totaal Uitgaven
29.396


2009

Inkomsten
Uitgaven
Particulieren
8.480
Uganda
20.055
Bedrijven
14.403
Onkosten
316
Instellingen
4.842
Voorsch.1e trim. 2010
7.354
Totaal Inkomsten
27.725
Totaal Uitgaven
27.725


2008

Inkomsten
Uitgaven
Particulieren
8.056
Uganda
28.229
Bedrijven
12.309
Onkosten
763
Instellingen
2.603
Totaal Inkomsten
22.968
Totaal Uitgaven
28.992
Tekort
6.024
28.992