Stichting NUW

Financiën

 


Onze hulp in Uganda is steeds harder nodig. Er zijn nog veel meer weeskinderen die steun nodig hebben. In Nederland hebben we echter steeds meer moeite om aan fondsen te komen. De opgebouwde reserves in de voorgaande jaren zijn helaas op. We dreigen op dit moment te weinig inkomsten binnen te halen om aan onze verplichtingen in Uganda te kunnen voldoen. Als hier geen verandering in komt zijn we genoodzaakt onze activiteiten af te bouwen in plaats van uit te breiden! We doen daarom een dringend beroep op u om ons komend jaar extra te ondersteunen.

KEURMERK CBF
Uit de jaarverslagen blijkt dat het NUW ruimschoots voldoet aan de financiële eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). In Nederland worden namelijk vrijwel geen onkosten gemaakt omdat wij uitsluitend met enthousiaste en professionele vrijwilligers werken. Hierdoor komt meer dan 99 cent van elke euro in Uganda terecht.
De kosten voor het verkrijgen van het CBF-Keurmerk bedragen echter €3.630, en per jaar nog eens €621. Het bestuur is van mening dat dit geld beter aan het doel zelf kan worden besteed en heeft besloten vooralsnog het CBF-Keurmerk niet aan te vragen. Op verzoek sturen wij U graag een bestedingsverslag toe. Wij willen u er in dit verband wel graag op wijzen dat het NUW bij de Belastingdienst bekend is (
ANBI/RSIN: 803043247), zodat uw giften aan het NUW aftrekbaar zijn.
FINANCIËLE CIJFERS

20172016


2015


2014

20132012


2011
2010 (tot 1 december)

Inkomsten
Uitgaven
Particulieren
5.232
Uganda
25.076
Bedrijven
15.250
Onkosten
313
Instellingen
8914
Voorschot 2011
4007
Totaal Inkomsten
29.396
Totaal Uitgaven
29.396


2009

Inkomsten
Uitgaven
Particulieren
8.480
Uganda
20.055
Bedrijven
14.403
Onkosten
316
Instellingen
4.842
Voorsch.1e trim. 2010
7.354
Totaal Inkomsten
27.725
Totaal Uitgaven
27.725


2008

Inkomsten
€ 
Uitgaven
 €
Particulieren
8.056
Uganda
28.229
Bedrijven
12.309
Onkosten
763
Instellingen
2.603
 
 
Totaal Inkomsten
22.968
Totaal Uitgaven
28.992
Tekort
6.024
 
 
 
28.992