Wat doet het NUW?

Kortweg doet het NUW het volgende: 

 • Geld inzamelen voor weeskinderen en de ambachtsschool 'Paul Watjer' in Mpigi. Dit doet het bestuur voornamelijk bij
  • familie, vrienden, kennissen en collega’s
  • Instellingen, zoals kerken, scholen, Goede Doelen Stichtingen
  • Bedrijven 
 • Samenwerken met zusterorganisatie CHISOM, gevestigd in Mpigi Uganda (Children Support Organisation Mpigi)
 • Selecteren kinderen
 • Bezoeken en bijhouden gegevens van de weeskinderen en de 3 scholen in Mpigi, Uganda
 • Budgetteren, monitoren en controleren van activiteiten CHISOM
 • Geven van gelden aan scholen via CHISOM

Hoe komt het NUW aan haar geld?

Zie boven: inkosten komen van giften en donaties van bovengenoemde partijen.

Het beheer van het vermogen van het NUW

Het vermogen wordt uitsluitend gebruikt voor de activieiten die genoemd zijn onder 'Wat doet het NUW?' Veruit het grootste gedeelte van het vermogen wordt besteed aan kosten in Uganda (meer dan 95%; voor detaillering zie Jaarverslagen).

Het bestuur streeft naar een buffer van een jaar om zodoende eventuele tegenvallende inkomsten op te vangen.

De penningmeester beheert en controleert zowel de inkosten als uitgaven, alsmede het transferen van geld in opdracht van de voorzitter naar Uganda (CHISOM).

De besteding van het vermogen van het NUW

De besteding van het vermogen gaat voor een klein gedeelte naar de jaarlijkse Nieuwsbrief (kosten in Nederland) en de rest gaat naar onderwijs, gezondheidszorg, transport, accommodatie en administratie, personeel en training (kosten in Uganda). Zie het kopje Financiën onder 'Over het NUW' over de kosten door de jaren heen, zoals vastgelegd in de verschillende jaarverslagen.


Beleidsplan NUW