Donateurs

 

Het NUW dankt haar donateurs voor de trouwe steun aan de weeskinderen in Mpigi, Uganda!

Speciale dank aan: 

Urbain Trade Kerken

PKN Kerken

Studenten Pastoraat

Andere instellingen
Motory (Rotory en Motorclub Veluwe)
EDSEGE-Reigersdaal (Heerhugowaard)

Scholen
Basis-, middelbare scholen en HBO

En de vele particuliere donateurs hebben het NUW de afgelopen jaren trouw ondersteund...
 

Donaties kunt u storten op giro 5527019

IBAN: NL95 INGB 0005 5270 19


Mocht U zich zelf willen aanmelden of een andere donateur willen aanmelden dan kan dat via  info@stichtingnuw.nl of het secretariaat.