Over het NUW

In Nederland werkt het NUW uitsluitend met enthousiaste en gekwalificeerde vrijwilligers die geen onkosten declareren.
Al het geld komt dus direct ten goede aan de projectactiviteiten in Uganda.
In Uganda werkt het NUW samen met de Children Support Organisation Mpigi (CHISOM).
CHISOM wordt bestuurd door onafhankelijke deskundigen uit Mpigi op het gebied van onderwijs en ontwikkeling.
Dit bestuur zorgt ervoor dat de activiteiten van CHISOM goed aansluiten bij de lokale situatie.
CHISOM heeft één Ugandese in dienst als project officer die er voor zorgt dat de projectactiviteiten worden uitgevoerd en dat het geld op de juiste wijze wordt besteed.

Een toekomst...

Gebleken is dat de lagere school een goede basisopleiding biedt, maar niet voldoende is om daarna een goede baan te kunnen vinden. Vervolgonderwijs is echter erg kostbaar. Nu betaalt het NUW ongeveer € 100 per kind per jaar om naar school te kunnen gaan. Vervolgonderwijs is minstens 5 keer zo duur.
Daarom heeft onze partnerorganisatie in Uganda, CHISOM, het initiatief genomen een ambachtsschool op te zetten in samenwerking met een van de scholen waarmee reeds wordt samengewerkt (Kibuuka) en de lokale autoriteiten. 

Ondertussen is deze school gerealiseerd en werken we eraan om deze aan te sluiten bij het landelijk onderwijsprogramma.

D.m.v. korte en intensieve cursussen op het gebied van metselen en haarverzorging worden cursisten (waaronder weeskinderen) een vak geleerd en kunnen de arbeidsmarkt op.